తెలుగు సినిమా దశ, దిశ

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 1

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 1

తెలుగు సినిమా గురించి వచ్చే చాలా వరకు విమర్శలలో (నవతరంగం తో సహా) అనేక చోట్ల మనకి తరచుగా వినిపించేవి వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు, సెటైర్లు కొండకచో తెలుగు సినిమా బాగుపడదు అనే నిరాశావాద నిస్పృహలు, నిట్టూర్పులు. సినిమా పరిశ్రమలో వున్న వారి సంగతి చూస్తే కూడా ఈ విషయంలో పెద్ద తేడా ఏమీ కనపడదు. ఇక అన్నింటికన్నా ముఖ్యులైన ప్రేక్షకుల విషయానికి వస్తే గత మూడు సంవత్సరాలలో పట్టుమని పది హిట్టులు కూడా లేని తెలుగు సినిమా(…)

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 2

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 2

ఒక రాజుగారు వున్నారు. ఆయన రాజ్యపాలన చేపట్టాక పూర్వికులు చేసిన ఒక్కొక్క చట్టాన్ని మార్పులు చేస్తూ వచ్చాడు. అయిన దానికి కానిదానికి పన్నులు విధించడం మొదలుపెట్టాడు. అక్కడక్కడ లేచిన నిరశన గళాల్ని అణకదొక్కుతూ వచ్చాడు. కొంతకాలానికి రాజ్యపాలన రూపురేఖలే మారిపోయాయి. ఆ సమయంలో రాజ్యంలో ప్రజలందరూ ఒక్కసారిగా ఒకటైయ్యారు. ఒక నాయకుడు వుధ్బవించాడు. అతని నేత్రుత్వంలొ ఆ రాజును, ఆ రాజ్యాన్ని కూలదోసి ప్రజారంజకమైన ఒక కొత్త రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఒక మంచి జానపద సినిమా(…)

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 3

తెలుగు సినిమా బాగుపడదా! – 3

మార్పు గురించి శాస్త్రీయంగా ఎంతో విశ్లేషణ జరగటానికి కారణం ఏమిటంటే, సాధారణంగా మార్పుని ఆహ్వానించని సగటు మనిషి మనస్తత్వం. ఒకప్పుడు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే సినిమా తీస్తాను అంటే విచిత్రంగా చూసి డబ్బులు పెట్టడానికి వెనకాడిన జనం దగ్గర్నుంచి, ఈ రోజు డిజిటల్ కెమెరాతో సినిమా తీయచ్చు అంటే ఎద్దేవా చేసే దర్శకులు నిర్మాతలదాకా అందరూ మార్పుకి భయపడేవాళ్ళే. ఇప్పటికి జరిగేదేదో జరుగుతోంది కదా, మళ్ళీ మార్చడం ఎందుకు అని లాజిక్కులు మాట్లాడే మనుషులు వీళ్ళంతా. తమిళ్ లొనో,(…)