చక్రధర్

డిగ్రీ అయ్యిందనిపించాక..సృజనాత్మకత వైపు మనసు వెళ్ళింది.లలిత కళల్లో, ఫోటోగ్రఫి విభాగంలో డిగ్రీ చేశాను. కొంతకాలం ఫ్రీలాన్సు ఫోటోగ్రఫి చేశాను.తరవాత ..సినిమా వైపు గాలి మళ్ళింది. ఆ తరవాత ..."సినిమా' మొదలయ్యింది.

Posts By చక్రధర్

More Posts
To Top