Menu

7 Days in Slow Motion – త్వరలో

“7 days in slow motion” అనే ఈ సినిమా గురించి రెండేళ్ల నుంచీ వింటున్నాను. తెలుగు వాడైన ఉమాకాంత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలుగు-ఇంగ్లీష్-హిందీ భాషల్లో హైదరాబాదు నేపథ్యంలో రూపొందించబడింది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా కి ప్రఖ్యాత హాలీవుడ్ సినిమా విమర్శకుడు Roger Ebert రాసిన సమీక్ష చదివి నేను ఆకర్షితుడ్నయ్యాను. అమెరికా లోని డిస్నీ స్టూడియో లోని యానిమేషన్ విభాగంలో చికెన్ లిటిల్, ఫాంటాసిన 2000 లాంటి ఎన్నో చిత్రాలకు పనిచేసిన ఉమాకాంత్ తుమురుగోటి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొదటి సినిమా ఇది. బాలనటుడు తేజ వివేక్ ముశ్రాన్, రాజేశ్వరి సచ్ దేవ్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా ఎన్నో ప్రఖ్యాత చలనచిత్రోత్సవాల్లో ప్రదర్శింపబడి ఎంతో మంది విమర్శకుల మన్ననలందుకుకుంది.

ఈ సినిమా గురించి మరికొన్ని విశేషాలకు ఈ వెబ్ సైట్ చూడండి.

http://www.7daysinslowmotion.in/

ఈ సినిమా డిజిక్వెస్ట్ వారి సహకారంతో ఇండియాలో త్వరలో విడుదలకానున్న సందర్భంగా ఆ చిత్రం గురించి కొన్ని విశేషాలు:

Synopsis:

Ravi’s lives his life by the pie-chart his mother defines for him – 60% education and only 0.2% – 2.9 minutes each day for fun! When Ravi and his friends, Hamid and Onka,chance upon the camera of a visiting tourist, they see their dreams come true where they can make a Bollywood film and meet the famous actress, Ms.Ray. The path to making a film is riddled with problems: they only have 7 days to return the camera and their final exams begin in 7 days! The 7 days mark a comical journey where Ravi sets out to make a Bollywood film with his schoolmates, writes a ransom note, casts a heroine in his film, uses creative ways to keep his friends, Hamid and Onka involved in his project during the ever-stressful exam season and keeps his mother thinking that all his hard work was towards his final exams!

ప్రమోషనల్ వీడియో:

Roger Ebert సమీక్ష

Ravi, the young narrator of “Seven Days in Slow Motion,” is obsessed by movies, and so are his friends Hamid and Onka. So when a video camera falls into their hands, of course they are compelled to go immediately into production.There are two problems: They have to return the camera at the end of seven days, and on the seventh day, they have to sit for final exams at their school.

That’s the setup for an unexpected and entertaining look at middle-class life in Hyderabad, a prosperous central Indian city that is the home of many digital industries and a large movie studio. These are privileged kids. Their parents chatter about the Ivy League schools they want them to attend. All depends on the all-important exams, however, and in an opening scene, Ravi (Teja) produces a pie chart picturing how his mother wants him to spend his time: 60 percent for studying, 2 percent for fun.

After the camera literally falls off the proverbial passing truck, they seize their opportunity to secretly produce a film while allegedly studying for exams. They need a story. One suggestion: “The plot from ‘Indecent Proposal,’ the villain from ‘Terminator,’ and the plot from ‘Titanic.’” They need expertise. Ravi buys Directing for Dummies.

And they need a cast. Here there is a problem.Hamid’s 17-year-old cousin would seem to be ideal, but suddenly she’s matched up with a 40-year-old man for an arranged marriage, and their plans (and her hopes of college) are upset.

The movie Ravi eventually edits out of his material turns out to have a much greater effect on his family than anyone could have anticipated. We are also not sure that he could have actually obtained all of those shots, but never mind.

The movie addresses two subjects much discussed in India: The pressure put on children to excel in school, and the unequal opportunities for boys and girls. It’s a comedy, not a serious film, but those themes are there. American audiences, long taught to imagine India in terms of Mother Theresa’s homeless, may be surprised by this portrait of go-getter, upward-bound Indians; India is said to have a larg er middle class than the United States does. Another element that goes without comment is that everyone in the movie speaks English fluently (as a great many Indians do).

The adventures of the boys in making the movie would be right at home in a Disney family comedy, and no wonder; Umakanth Thumrugoti, the film’s writer and director, worked at Disney Animation for years, and did visual effects on “Chicken Little,” “Treasure Planet” and “Pocahontas.”

The kids, who are around 10 years old, are all good-looking and energetic on camera. Teja, who plays Ravi, and Shiva Varma, who plays Onka, are seasoned veterans of “Tollywood,” the Teluga film industry that’s sort of a popular, low-rent version of Bollywood. Varma is so good-looking, indeed, that when his cousin forcibly makes him up to step into the female lead, he’s almost too comely.

The Indian love of riotous displays of bright colors is everywhere on display. And the film contains several songs and a dance number, which seem to be obligatory in films from India. “Seven Days in Slow Motion,” with English dialogue, is a cheerful family entertainment, completely accessible to American audiences.

Will the film get much distribution? As nearly as I can tell, this engagement at Facets Cinematheque marks its North American premiere.

దర్శకుడు రమాకాంత్ గురించి:

This is film-maker Umakanth Thumrugoti’s first rendezvous with Indian cinema. A Hyderabadi who moved to the US and worked as an art director with Walt Disney for 13 years, he says, “I’ve been wanting to make a film. One of the projects for which I was an art director got delayed. I had the option of working on another Disney project or take six months off to make my own film. I chose the latter. Derth Adams agreed to be the cinematographer and my line producer Shannon McMahon Lichte got things going.”

Umakanth’s repertoire of films includes Chicken Little, Fantasia 2000 and Treasure Planet. He doesn’t see The Family Picture being limited to the niche segment. He says, “This is a pretty much mainstream film. Children don’t have flaws; adults have flaws and change when children highlight them. I see it as a family movie.”

ఈ సినిమా గురించి మరికొన్ని విశేషాలకు ఈ వెబ్ సైట్ చూడండి.

http://www.7daysinslowmotion.in/

2 Comments
  1. V Chowdary Jampala June 27, 2012 /
  2. sai kiran July 1, 2012 /